Deelname aan de wedstrijd postzegeltentoonstelling in Categorie I.

Bent u postzegelverzamelaar en/of filatelist en wilt u meedoen aan deze Categorie I postzegeltentoonstelling in 's-Hertogenbosch, schroom niet en neem contact op met de organistatie. De inschrijftermijn voor deelname sluit op 31 december 2016.

Van de ontvangen inschrijfformulieren mogen we nu al afleiden dat het niveau erg hoog is. Een Internationaal jurycorps zal alle aanwezige verzamelingen beoordelen volgens de reglementen van de KNBF.

Onder het kopje "Ausstellungbedingungen" kunt u de inschrijfformulieren en het tentoonstellingsreglement ook zelf eventueel downloaden. Het is tevens mogelijk mee te doen in de Literatuurklasse.

Nieuw is dat ook prentbriefkaarten getoond mogen worden op deze tentoonstelling! Wilt u deze ook laten zien, neem contact op de organisatie: info@multilaterale2017.nl

Naast deze Categorie I postzegeltentoonstelling zal er ook een Erehof aanwezig zijn waar bijzondere verzamelingen of delen er van getoond worden van verzamelaars die hun sporen verdiend hebben in de wereld van de filatelie.